English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İş Akış Süreçleri


BAŞKANLIĞIMIZ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ RİSK VE KONTROLLER


Bütçe ve Performans Müdürlüğü İş Akış Şemaları


Ödenek Aktarma İşlemleri İş Akış Şeması

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yatırım Programlarının Revizesi İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödenek Gönderme İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tenkis İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yatırım Programlarının Uygulanması ve Raporlanması İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yatırım Programı Teklifi Hazırlanması İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Detay Programlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Hazine Yardımı İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ayrıntılı Finans Programı Hazırlama İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe İşleminin İptali İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Hazine Yardımlarının Serbest Bırakılması İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Revize İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yıllık Değerleme Raporu İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Performans Programı Hazırlama İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Strateji Planlama Müdürlüğü 

Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Şeması                                                                                          PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Şeması
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucuÖn Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü İş Akış Şemaları


Hakediş ve Taahhüt İşlemleri  İş Akış Şeması                                                   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Seyahat Kartlarının Kontrolü İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tenkis ve Tahsis Kadro Kontrolleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yurt Dışı Konaklama Bedellerinin Kontrolü İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Doğrudan Temin Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Mali Mevzuat Görüş Verme İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme

İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şeması                                                              PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
KİOS Yönetimi İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İç Denetim İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Ödeme İşlemleri İş Akış Şemaları

Emanet Ödemeleri İş Akış Şeması  

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Mal/Hizmet ve yapım İhalesi Yapma İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Harcama Birimi fatura ile ÖEB oluşturma ve Muhasebe İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yolluk Ödemeleri  İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Maaş Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sosyal Güvenlik Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sendika Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ek Ders Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ön ödeme işlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tahakkuk İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödeme Emri Belgelerinin Ön mali Kontrol İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
BAP Proje Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Aylık Kurumun Bildirdiği Vergilerin Ödenmesi İşlemi İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Erasmus Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tubitak Projeleri Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Farabi Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İcra Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kefalet Ödemeleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kesin Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


 Muhasebe İşlemleri İş Akış Şemaları

Kesin Hesap Hazırlama İş Akış Şeması                                                                   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödenek Gönderme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Dönem Sonu İşlemleri İş Akış Şeması         PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu 
Bütçe Ödeneklerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kefalet İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe Gelirleri Tahsilat İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödenek İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Özlük İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Teminat Mektupları İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yapı Denetim Ödemeleri İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınır Yönetimi İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınır Kesin Hesap Cetveli İşlemleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Banka İşlemleri ve Ekstre Kapatma İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İcra Tahakkuku İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödeme Belgelerinin Arşivlenmesi İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ön Ödemelerde Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sayıştay Denetimi ve İlamları İş Akış Şeması  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Gelirlerin Yönetimi İş Akış Şemaları

Örgün Eğitim Gelirleri İş Akış Şeması                                                   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İkinci Öğretim Gelirleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kantin Kafeterya Gelirleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınmaz Kira Gelirleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Şartname ve Basılı Evrak Gelirleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bağış ve Yardım Gelirleri İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ceza Gelirleri, Tazminat Gelirleri vb. İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Diğer Gelirler İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sosyal Tesis Gelirleri İş Akış Şeması                                                                  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Alacakların Takibi

 Kişi Alacakları Takibi İş Akış Şeması                                                                                      

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

SGB Otomosyon Sistemleri

KBS Şİfre Verilmesi İş Akış Şeması                                                                     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
E- Bütçe İşlemleri Şifre Verilmesi İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Gelen Evrak İşlemleri 

Harici Gelen Evrak İş Akış Şeması                                                                                                                           PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Dahili Gelen Evrak İş Akış Şeması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Giden Evrak İşlemleri

Harici Giden Evrak İş Akış Şeması                                                                          

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Dahili Giden Evrak İş Akış Şeması

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucuREKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM