English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İç Kontrol Hakkında

İÇ KONTROL MEVZUATI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu                                                                                                                                                                  

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar                                                                                                                                                                    

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Kamu İç Kontrol Rehberi

  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Kamu İç Kontrol Standartları Hk. Genel Yazı


PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


BAŞKANLIĞIMIZIN ORGANİZASYON ŞEMASI

       

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması                                                    

 PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu  

       

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZİN FAALİYET KONULARI VE GÖREVLERİ

Daire Başkanlığı                                                                                                                   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu    
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü                                              PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu     
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu     
Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu     
Strateji Planlama Müdürlüğü  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu     

               

                   DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN UNVAN BAZINDA GÖREV TANIMLARI

Daire Başkanı                                    

Süleyman KARA                                                                                           

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu  

Bütçe ve Performans Şube Müdürü

Abdulkasım GÜL

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü

Abdulkasım GÜL

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şube Müdürü

Abdulkasım GÜL

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Strateji Planlama Şube Müdürü

Abdulkasım GÜL

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Muhasebe Yetkilisi

Abdulkasım GÜL

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Harcama Yetkilisi

Süleyman KARA

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Taşınır Konsolide Görevlisi

Abdulkasım GÜL

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Gerçekleştirme Görevlisi

Şaban ÖZPEKER
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Birim Risk Koordinatörü

Abdulkasım GÜL

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Dicle SAZAN

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Gülşen ÖZCAN

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

İdari ve Mali İşler Görevlisi 

Gülşen ÖZCAN                
Dicle SAZAN
Şaban ÖZPEKER
Zeki GÜNEŞ
Bahadır Bora ÇALBAY
Nagihan YAVUZ


PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

İç Kontrol Temsilcisi

Gülşen ÖZCAN

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Bütçe ve Performans Görevlisi

Şaban ÖZPEKER                   
Nagihan YAVUZ                   
Gülşen ÖZCAN

         

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Bütçe ve Performans Şube Md. Yazı İşleri Görevlisi  

Şaban ÖZPEKER                                                                                
Nagihan YAVUZ                                                                        
Gülşen ÖZCAN

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Görevlisi 

Dicle SAZAN                                                                         
Zeki GÜNEŞ                                                                               
Bahadır Bora ÇALBAY                                                                 

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Md. Yazı İşleri Görevlisi

Dicle SAZAN                                                                                                   
Zeki GÜNEŞ                                                                                                    
Bahadır Bora ÇALBAY


PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Görevlisi                                                                            

Gülşen ÖZCAN                                                                                             
Nagihan YAVUZ
Şaban ÖZPEKER
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şube Md. Yazı İşleri Görevlisi

Gülşen ÖZCAN                                                                                               
NAgihan YAVUZ
Şaban ÖZPEKER


PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Strateji Planlama Görevlisi  

Şaban ÖZPEKER                                                                                            
Nagihan YAVUZ
Gülşen ÖZCAN


PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Strateji Planlama Şube Müdürlüğü Yazı İşleri Görevlisi 

Şaban ÖZPEKER                                                                                            
Nagihan YAVUZ
Gülşen ÖZCAN


PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM