English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yabancı Uyruklu Personel Müracaatı

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Görevlendirmeleri

Yükseköğretim Kurumlarında 2547 sayılı Kanun'un 34 . maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması işlemleri.

Gerekli belgeler
a) İlk defa çalıştırılacaklar için :
· Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
· Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
· Bilgi Formu
· Bilgi Derleme Formu
· Açık Kimlik
· Vize Talep Formu
· Tip Sözleşmesi
· Gerekçe
· Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği
· Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifika
· Güncel vesikalık fotoğraf ( 6 adet)
· Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyon raporu

b) Önceden aynı yerde çalışanlar için :
· Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
· Gerekçe
· Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyon raporu
· Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
· 2 adet fotoğraf
· Süre Uzatma Formu
· Bilgi Derleme Formu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yabancı uyruklu öğretim elemanı- çalışma izni konulu 10.07.2014 tarih ve 40825 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.


2527 sayılı kanun uyarınca Türk soylu yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ülkemizde görevlendirilmelerine ilişkin işlemler

Gerekli belgeler:
· Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
· Öğrenim durumu ile ilgili belgeler
· Açık Kimlik
· Erkekler için askerlik belgesi

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM