English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
ETÜ – KUDAKA ARASINDA “ETÜ KRİSTAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ" PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Facebookta Paylaş Tweetle

    Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Kalkınma Bakanlığınca başarılı bulunarak uygulanmasına karar verilen “ETÜ KRİSTAL” Girişimcilik Merkezi isimli projenin sözleşmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in katılımıyla imzalandı. Başta Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı olmak üzere, proje sorumlusu Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin ve ETÜ Kristal Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Kağan Koray Ayten, proje yürütücüsü uzman Özge Gencer’de imza töreninde yer aldı.

     4 Ocak 2018 Perşembe günü imza töreni gerçekleştirilen “ETÜ KRİSTAL” Girişimcilik Merkezi projesiyle birlikte ETÜ bünyesinde girişimcilik merkezi kurularak teknoloji odaklı iş fikirlerinin ticarileştirilmesi ve bölge dışına açılması için ücretsiz ofis imkânı, mentörlük, danışmanlık vs. desteklerin sağlanması hedefleniyor.

    Toplam 18 ay sürecek proje ile ülkemizde genç girişimci yetiştirme amacıyla pilot il olarak seçilen Erzurum’da kurulacak “ETÜ-KRİSTAL” girişimcilik merkezinde, yeni iş fikirlerinin belirlenmesi, iş modellerinin kurgulanması, girişimcilerin eğitilmesi ve yönlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca girişimcilik merkezi, fikir aşamasından, prototiplemeye ve buradan da ürünün ticarileştirilmesi aşamasına kadar destekleme görevini üstlenecek. Proje tamamlandıktan sonra Girişimcilik Merkezi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

   “ETÜ-KRİSTAL” Girişimcilik Merkezi girişimcilere mentörlük desteği, ücretsiz olarak çalışabilecekleri ofis alanı, altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlayan, onları yatırımcı ağları ile tanıştıran ve işlerini büyütmeleri için destek veren bir yapı ile faaliyete geçmek üzeredir. Ayrıca, kullanıcıların tüm ihtiyaçları düşünülerek temel mühendislik alanlarında Ar-Ge için gerekli malzemelerin bulunduğu, girişimcilere fikri ve sınai mülkiyet hakları, strateji, yönetim ve networking konularında önderlik edilerek merkez bünyesinde kurulacak olan çalışma atölyesinde (MakerLab), girişimciler ürünlerinin prototipini hızlı bir şekilde üretip test etme imkânı bulabileceklerdir.

    Yönetim, akademisyenler ve çalışanlar olarak Erzurum Teknik Üniversitesi, Uluslararası standartlarda, uygulamalı eğitimi kendisine ilke edinmiş ve ülke ekonomisine nasıl katma değer sağlayabileceği konusunda çeşitli çalışma ve projeler ile ön plana çıkan, kurulduğu günden bu güne kadar Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini oluşturabilmek adına olağanüstü çaba gösteren bir üniversite olarak, ülkemizde girişimci sayısının artmasını her türlü imkan ve altyapı ile destekleyecek, böylece ülkemizin ve ülkemizde yaşayan insanlarımızın geleceğinin daha aydınlık olmasına katkı sağlayacağız. Bu nedenle, üniversitemizle organik bir bağı olmasına bakmaksızın ilmiz ve bölgemizdeki teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm bölge girişimcileri ve girişimlerine bölgesel kalkınma için katma değerli projelerin üretilmesinin yolunu açacağız ve  girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olmanın haklı ve mutlu gururunu yaşıyacağız.

    Bu doğrultuda, Erzurum ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin küresel ölçekte rekabet edebilirliğine katkı sağlanması, öğrencilerin, akademisyenlerin ve fikir sahibi diğer şahısların teknolojiye dayalı projeler geliştirmesi, projelerin ticarileştirilmesi, teşvik ve desteklerden faydalanması, girişimcilik ruhunun artırılması için girişimcilik yarışmaları düzenlenmesi, girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için start-up veya spin-off şirketler kurmalarına destek olunması ve bunun için yol gösterilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması adına, Erzurum Teknik Üniversitesi, teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimcilere ve girişimlere yönelik çalışmaların (etkinlik, toplantı, seminer, konferans, ders vb.) yürütülmesi, girişimcilere kurumsal yönetim, hukuki ve mali konularda danışmanlık ve mentörlük hizmeti verilmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi “ETÜ-KRİSTAL” Girişimci Merkezi'nde yer alan tüm girişimcilerin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmasının sağlaması, inovatif fikirlerin yaratıcı bir şekilde kullanılmasını teşvik eden bir ortamın oluşturulması, girişimcilik, yenilikçilik ve çevre ve bölgede bu konuda farkındalığının oluşturulması, başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

    Kalkınma Bakanlığının da ortak olduğu bu proje ile önümüzdeki 20 yıl içerisinde, Erzurum ve faaliyet gösterilen çevre illerde girişimcilik ve yenilikçilik fikrinin yaygınlaştırılması, mevcut illerde yaşayan gençler ve üniversite öğrencilerinin girişimci müteşebbisler olması, üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişmesi, bölgedeki istihdam ve kalkınmaya katkı sağlaması gibi ciddi faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, proje, faaliyet gösterilen illerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurumsallaşma süreçlerinin hızlanmasına ve ürün geliştirme, maliyet düşürme çalışmalarına önemli katkı sağlanacak ve böylece işletmelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artması üzerinde önemli bir etkisi olacaktır.  Bölgede artan ekonomik aktiviteler ve istihdam olanakları sonucunda, bölgede yaşayanların refah düzeyi yükselecek ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan (GSYH) bölge halkının kişi başına geliri artacak, bununla birlikte, bölgeye ulusal ve uluslararası çevrelerdeki müteşebbislerin daha fazla ilgisi çekilecektir.

    İmza töreninin ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer YAYLALI  “ETU-KRİSTAL” ’in başta ilimize, bölgemize ve ülkemize, aynı zamanda girişimcilik ruhu taşıyan evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz ifadelerini kullandı.

 

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM